top of page

שרון ערמון-לוטם. 2011. להיות ילד דו-לשוני:  מיתוסים בראי המחקר. הד האולפן, 102, 61-68

שרון ערמון-לוטם ויואל וולטרס. 2010. השפעתם של משתני רקע פנימיים וחיצוניים על היכולות הלשוניות בשפת האם ובשפה השניה אצל ילדי גן דו לשוניים ששפתם הראשונה רוסית, הד האולפן 97

שרון ערמון-לוטם, גלית אדם, אלינור סייג חדאד, ענת בלאס, אפרת הראל ויואל וולטרס. 2009. נטיות הפועל כסמן ללקות שפה ספציפית אצל ילדים דו-לשוניים: השפעת המבדק והבדלים בין לשוניים. שפה ומוח 8, 1-20. אוניברסיטת תל-אביב

bottom of page